Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Nový Telečkov

Historické informace

Nový Telečkov (i s jeho středovou dominantou v podobě kapličky Panny Marie z roku 1832) se nachází 20 km severně od Třebíče ve východní části Českomoravské vrchoviny a jeho malebné okolí je součástí chráněné krajinné oblasti.
Ves je stavěná do „okrouhlice“, což je v českém prostředí vzácné – domy a veškerý život se rozprostírají do kruhu okolo centrální návsi a jako paprsky míří ven.
Zajímají vás čísla? Nový Telečkov leží v nadmořské výšce 553 m, jeho katastrální území měří 368 hektarů a žije zde 100 obyvatel.

Vznik a historie

Ves vznikla zřejmě už ve 13. století a figuruje ve falešné listině z roku 1236, kterou nechal oslavanský klášter sepsat asi o 30 let později. Ještě v roce 1496 náležela obec oslavanskému klášteru a po jeho zrušení v roce 1525 byla zastavována různým šlechtickým rodům. Tak ji v roce 1557 získal Zikmund Heldt z Kementu, a protože oslavanský klášter už nebyl obnoven, zůstal Telečkov u meziříčského panství a pro rozlišení dostal jméno Nový Telečkov (někdy též Dolní Telečkov).

V letech 1850–1925 byl Nový Telečkov osadou Horních Heřmanic a v letech 1960–1980 byla osadou Nového Telečkova obec Oslavička. Mezi lety 1980 a 1990 byl Nový Telečkov částí obce Rudíkov, pak se ale osamostatnil. Od roku 1960 patří do okresu Třebíč.

A proč „Telečkov“?

Název vzešel z místního či osobního jména Telec, Telečkov = Telečkův (majetek) a je odvozen od telete neboli mladého býčka. Patří ke starobylým vlastnickým jménům, hojně rozšířeným v podhůří Českomoravské vrchoviny.

Srdcem vsi jsou obyvatelé

Srdcem vsi jsou vždy její obyvatelé. Ti telečkovští přestáli kruté mrazy v roce 1109 (kdy v rybnících řeka promrzla až na dno a sníh napadl po střechy domů), morovou epidemii řádící ve 14. století, opakovanou neúrodu, útoky husitů v 15. století, požáry, válku i hladomor, kdy byli nuceni „živit se travou, kopřivami, lebedou, ba i kůrou ze stromů.“

Nejstarší zápis o telečkovských občanech je ze dne 27. dubna 1625. Tehdy se ženil Matěj Doležal a za svědky mu byli Jan Sedláček, Jan Večeřa a Jakub Sedláček z Telečkova.
O původním rodu se dozvídáme už z nápisu na desce z roku 1985, zasazené na zadní straně kapličky, která dokumentuje 750 let písemných zpráv o trvání obce. Deska na čp. 1 připomíná 360 let písemných zpráv o trvání rodu Sedláčků v Novém Telečkově, stejně jako žulový památník nad vesnicí. Dnešní počet obyvatel je okolo sta.

Kaplička a její zvon

28. října roku 1832 byla kaple se zvoničkou v Novém Telečkově zasvěcena Panně Marii. Modrý nápis „18 IHS 32“ zmizel při pozdějších opravách zatřen vápnem a znovu se objevil až roku 1985 i se svým významem: „Ježíš, hříšníků spasitel“.
Za první světové války byl původní zvon obci odebrán, ta ale v roce 1922 zakoupila tzv. signální zvon z budišovského nádraží za 62 korun českých. Ten v roce 1969 vystřídal velký zvon odlitý v Martinicích u Velkého Meziříčí, koupený z veřejné sbírky. Vysvěcen byl dne 6. září 1970, a to za účasti široké veřejnosti, družiček a pana faráře z Rudíkova.
Před kaplí se vyjímá železný „Ambrožův“ kříž, který obci v roce 1881 věnovali Jan a Eleonora Ambrožovi.
Kaple samotná prošla celkovou rekonstrukcí v říjnu roku 2005 a kříž o rok později. Celková výše oprav dosáhla částky 110 000 Kč.

Památník

Netypický žulový památník nad vesnicí vlevo v poli je složený z hned několika tvarů: kamenné krychle s jehlancovitou střechou, kterou nese válcovitý sloup. Najdete na něm rodový znak – pětilistou lipovou ratolest se třemi lipovými květy, znak Moravy, několik nápisů a také heslo: „V rodu je síla.“ Památník byl odhalen 10. 5. 1985. Dle návrhu Ing. J. Drápely jej zhotovil Jan Šoukal z Rudíkova.

Kromě uvedených památníků má rod i svůj znak a medaili (ražena v Kremnici 1984).

Zajímavosti

Obecní pečeť má ve znaku sv. Petra a Pavla.

Společenské akce probíhají ve zdejším kulturním domě pod záštitou místního Sboru dobrovolných hasičů, který byl založen v roce 1950.

Jedinou památkou ze 14. století je nález mince – pražského groše. Tuto minci určil MUDr. Vladimír Němeček z Budišova a našel ji počátkem května roku 1985 pan Martin Sedláček (čp. 1) na zahrádce, když okopával česnek. Jde tedy o minci více jak 600 let starou!

Tipy pro turisty

Okolí obce náleží k Chráněné krajinné oblasti Třebíčsko. Kromě pozorování zvěře a sbírání hub mohou návštěvníci podnikat turistiku, cyklistiku či se koupat v nedalekém nově zrenovovaném rybníku.

Na konci obce visí na stromě turistický rozcestník. Ve vzdálenosti do 6 km lze navštívit koupaliště, muzeum či zámek ve Velkém Meziříčí, zámek Budišov nebo např. lyžařské středisko Ski Fajtův kopec. 1 km od obce se nachází rozhledna Rubačka.

Asi 1 km severozápadně od obce je kopec zvaný Hradisko, kde stával dřevěný hrad. Ještě stále lze vidět valy zaniklé tvrze, podle pověsti zvané Kočičí hrádek. Hrad sloužil jako hlídkový a v případě nebezpečí na něm byl zapálen oheň viditelný z jiných hradů, což ho ale nezachránilo – nakonec byl úplně vypálen husitskými vojsky. Hrad s obcí údajně spojovala podzemní chodba.

V okolí se tyčí mnoho křížů – Drápelův z r. 1936 (na křižovatce silnic k Vlčatínu), Jurův z r. 1892 (u lesa nad cestou do Heřmanic), Sedláčkův z r. 1911 (u silnice směrem na Batouchovice), obecní z r. 1866, Dvořákův z r. 1890 (při cestě k pazderně), Doležalův z r. 1832 (směrem na Oslavičku), Votavův z r. 1876 (při cestě k Oslavici), Lavičkův (směrem k Horním Heřmanicím), křížek nad Balinami, Brabcův z r. 1872 (u polní cesty k Uhřínovu) a další.

Významní rodáci Nového Telečkova

  • pplk. Ludvík Svoboda

Z našeho kraje (z Hroznatína) pocházel pplk. Ludvík Svoboda, který přes Polsko odešel do SSSR. Zúčastnil se bojů u Sokolova a Dukly a do osvobozené ČSR se vrátil jako generál. Jeho rodina ale zůstala v obsazené republice. Nejprve se skrývala v Hroznatíně u Nejedlých (nevlastní bratr gen. Svobody) a u Hladkých. Později když je hledala německá tajná policie (Gestapo), byli ukryti v Telečkově u Kotačků č. 26 a později u Kratochvílů č. 20.
Na jaře roku 1945 byly manželka gen. Svobody i s dcerou přestěhovány z Nového Telečkova do Džbánic u Rozánského Krumlova, kde se dočkaly osvobození.

  • Josef Sojka, policejní ředitel v Brně a vládní rada
  • Dr. Jan Sojka, farář a spisovatel, bratr Josefa Sojky
  • Ing. Jiří Drápela

Z původního rodu Sedláčků pochází i amatérský historik a bývalý poslanec ze Křtin na Blanensku. Zpracoval rodokmen, vydal devět čísel rodového zpravodaje a založil tradici rodových setkání, kterých se pravidelně účastní přes 200 osob (první se uskutečnilo ve V. Meziříčí 8. 5. 1979). Nechal také zhotovit „Pamětní knihu obce Nový Telečkov“.

Obec

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Rychlý kontakt

Telefon: +420 564 403 056
E-mail: novy.teleckov@volny.cz

ID datové schránky: rd8bta4

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Mohlo by Vás zajímat

nahoru