Novinky a oznámení Obecního úřadu


MUDr. Milan Bušek oznamuje

MUDr. Milan Bušek oznamuje, že v pátek 14. 9. 2018 bude čerpat dovolenou a proto nebude ordinovat.

Zastupujícím lékařem pro tento den je MUDr. Marcela Fialová na dětském středisku ve Vladislavi.


Obec Rudíkov zve příznivce dechovky na koncert


 

 

MUDr. Judita Skoumalová a MUDr. Milan Bušek oznamují

MUDr. Judita Skoumalová a MUDr. Milan Bušek oznamují, že od 11. 9. 2018 až do odvolání (cca 14 dní) nebudou ordinovat v Rudíkově. Důvodem je opravou vozovky vzniklá dopravní situace. V daných ordinačních hodinách oba lékaře najdete v ordinacích v Budišově.


Pozvánka na první zasedání OVK Nový Telečkov

Starosta obce Nový Telečkov

 

Vážená paní, vážený pane,

 

            svolávám 1. zasedání členů okrskové volební komise pro volby do zastupitelstva obce Nový Telečkov a 1/3 Senátu Parlamentu České republiky

 

na den 11.9.2018 v18:00 hodin, které se uskuteční  v budově obecního úřadu v Novém Telečkově

 

Vaše účast je nutná a nezastupitelná. Vezměte s sebou občanský průkaz.

 

Podle příslušných ustanovení volebních vyhlášek platí, že v případě, kdy se člen okrskové volební komise všech jednání okrskové volební komise nezúčastňuje, obecní úřad celkovou výši odměny poměrně krátí.

 

Věřím, že k práci člena okrskové volební komise přistoupíte zodpovědně a uvědomujete si závažnost voleb.

 

 

V Novém Telečkově, dne 5.9.2018

                                                                                              Vítězslav Brabec - starosta obce


 

Zveřejněno: 5.9.2018

 


Vody je málo, je potřeba s ní šetřit

Úmorná vedra a nedostatek dešťových srážek posledních týdnů donutila odbor životního prostředí Městského úřadu v Třebíči vydat výzvu ohledně dodržování vodního zákona a zakazuje odběr povrchové vody. Zároveň žádáme občany, aby do odvolání této situace neplýtvali zbytečně pitnou vodou.

voda

„Situace je zapříčiněná několikaletými deficity sněhových srážek v zimě a nedostatkem dešťů v jarních měsících. Stále není situace uspokojivá, došlo k nadměrnému poklesu hladin většiny vodních toků či dokonce k úplnému vyschnutí,“ vysvětlil důvody omezení vedoucí odboru životního prostředí Pavel Vosátka.

„Toto opatření vodoprávního úřadu znamená, že se nesmí čerpat voda z vodních toků a nádrží v celém okresu Třebíč. Žádáme tímto občany, aby nezalévali zahrady, hřiště ani trávníky, nenapouštěli vodu do zásobních nádrží ani bazénů, nemyli auta a obecně neplýtvali vodou pitnou, ani vodou z domovních studní,“ upozornil starosta města Pavel Janata.

Vodoprávní úřad bude v následujících týdnech provádět zvýšenou kontrolní činnost na všech vodních tocích a nádržích.

„Při nehospodárném nakládání s povrchovými vodami může docházet k ohrožování veřejného zájmu. To znamená, že může dojít k ohrožení vodních organismů, ryb i k ohrožení funkce vodního toku, vlivem kyslíkového deficitu,“ popsal Pavel Vosátka.

V případě, že by v nadcházejícím období došlo k dalšímu zhoršení stavu vody, k nedostatku vody nebo k ohrožení zásobování obyvatel pitnou vodou, nakládání s vodou bude vodoprávní úřad dále omezovat, nebo i zakazovat.

Převzato kompletně z webových stránek města Třebíč.

Upozornění a výzva ve formátu PDF ke stažení - zveřejněno 4. 8. 2018


KOMUNÁLNÍ VOLBY 2018

Ve dnech 5. a 6. října proběhnou volby do zastupitelstva obce.

Prosíme všechny, kteří by se chtěli aktivně podílet na dění v naší obci a byli zastupitelé naší obce, aby podali svou kandidátní listinu.

Kandidátní listina musí být řádně vyplněná a se všemi náležitostmi odevzdaná na registračním úřadu Městský úřad Třebíč, odbor vnitřní správy, Masarykovo náměstí 116/6 do 31. 7. 2018 16:00 vzor kandidátní listiny pro nezávislého kandidáta  zde ke stažení (KL nezávislý kandidát) povinnou přílohou je petice nezávislého kandidáta, kde je třeba mít alespoň 6 podpisů od občanů obce Nový Telečkov starších 18 let (počet podpisů je odvozen podle počtu obyvatel), pro sdružení nezávislých kandidátů je třeba mít minimální počet 8 podpisů.

zde ke stažení (petice sdružení nezávislých kandidátů, nezávislého kandidáta)

povinnou přílohou je rovněž prohlášení ohledně překážek volitelnosti   zde ke stažení (Prohlášení kandidáta)

vzor kandidátní listiny pro sdružení nezávislých kandidátů  zde ke stažení ( KL sdružení nezávislých kandidátů)

 

podrobné informace  zde ke stažení (Informace pro volební strany)

 

pracovníci obecního úřadu Nový Telečkov nabízí pomoc a můžete se na ně obrátit na tel. 702 006 436.

 

Dokumenty ke stažení v následujících odkazech:

Informace pro volební strany v rámci POU Třebíč

Kandidátní listina - nezávislý kandidát

Kandidátní listina - sdružení nezávislých kandidátů

Petice sdružení nezávislých kandidátů - nezávislého kandidáta

Prohlášení kandidáta

Vytištěné dokumenty jsou také k dispozici na Obecním úřadě.


Informace ke kontrolám kotlů

Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, je povinen zajistit jednou za dva roky provedení kontroly technického stavu a provozu zdroje odborně způsobilou osobou, přičemž první kontrola musí být provedena nejpozději do 31. prosince 2016 (podle § 17 odst. 1 písm. h) a § 41 odst. 15 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů).

V praxi to tedy znamená, že do konce roku 2016 si budou muset například domácnosti nechat zkontrolovat technický stav kotle, s nímž vytápějí svůj rodinný dům. Napřesrok totiž po nich mohou obecní úředníci chtít doklad, zda je kotel v pořádku. Pokud ho majitel nepředloží, může mu hrozit pokuta 20 000 Kč.

Upozorňujeme, že kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje provádí výhradně odborně způsobilá osoba proškolená výrobcem tohoto zdroje, která má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci provozu a údržbě, přičemž proškolování těchto odborně způsobilých osob provádí pod dohledem Hospodářské komory ČR a odbornou záštitou autorizovaného společenstva Asociace podniků topenářské techniky, která je začleněnou součástí Hospodářské komory ČR.

Fyzickým i právnickým osobám proto doporučujeme pro zajištění technické kontroly technického stavu a provozu kotle využít níže uvedený seznam odborně způsobilých osob. Ten je průběžně doplňován o nově proškolované osoby výrobci kotlů.

Každý provozovatel kotlů se může informovat o příslušném odborníkovi na odkaze:
http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php

Tento text byl kompletně převzat z webových stránek Asociace podniků topenářské techniky www.aptt.cz


 

Rozpisy stomatologické pohotovosti

Rozpis stomatologické pohotovosti na měsíc září 2018 ve formátu PDF naleznete ZDE nebo v sekci Lékaři na stránce Služby v obci a okolí.

Rozpis stomatologické pohotovosti na měsíc říjen 2018 ve formátu PDF naleznete ZDE nebo v sekci Lékaři na stránce Služby v obci a okolí.


 

TOPlist