Novinky a oznámení Obecního úřadu


Rudíkovští hasiči zvou na společnou oslavu výročí

Neděle 26.srpna od 11:00hod zahájení programu oslav dle programu...

V sobotu 25.srpna odpoledne proběhne chystání zázemí na návsi a od 16hodin zvou hasiči rudíkováky na posezení u piva a pečeného masa.

sobota od 16:00 na návsi                                                 

   Více zde: http://www.rudikov.cz/news/a26-srpna-oslavime-120let-od-zalozeni-sboru-sdh/

MUDr. Milan Bušek oznamuje

MUDr. Milan Bušek oznamuje, že od pátku 17. 8. 2018 do úterý 21. 8. 2018 nebude ordinovat.

Zastupujícím lékařem pro tyto dny je MUDr. Marcela Fialová na dětském středisku ve Vladislavi.

V úterý ošetří akutní případy také MUDr. Dagmar Březinová na dětském středisku Modřínová v Třebíči.

Ve čtvrtek 16. 8. 2018 bude ordinovat pouze od 700 do 1200 v Budišově.


Vody je málo, je potřeba s ní šetřit

Úmorná vedra a nedostatek dešťových srážek posledních týdnů donutila odbor životního prostředí Městského úřadu v Třebíči vydat výzvu ohledně dodržování vodního zákona a zakazuje odběr povrchové vody. Zároveň žádáme občany, aby do odvolání této situace neplýtvali zbytečně pitnou vodou.

voda

„Situace je zapříčiněná několikaletými deficity sněhových srážek v zimě a nedostatkem dešťů v jarních měsících. Stále není situace uspokojivá, došlo k nadměrnému poklesu hladin většiny vodních toků či dokonce k úplnému vyschnutí,“ vysvětlil důvody omezení vedoucí odboru životního prostředí Pavel Vosátka.

„Toto opatření vodoprávního úřadu znamená, že se nesmí čerpat voda z vodních toků a nádrží v celém okresu Třebíč. Žádáme tímto občany, aby nezalévali zahrady, hřiště ani trávníky, nenapouštěli vodu do zásobních nádrží ani bazénů, nemyli auta a obecně neplýtvali vodou pitnou, ani vodou z domovních studní,“ upozornil starosta města Pavel Janata.

Vodoprávní úřad bude v následujících týdnech provádět zvýšenou kontrolní činnost na všech vodních tocích a nádržích.

„Při nehospodárném nakládání s povrchovými vodami může docházet k ohrožování veřejného zájmu. To znamená, že může dojít k ohrožení vodních organismů, ryb i k ohrožení funkce vodního toku, vlivem kyslíkového deficitu,“ popsal Pavel Vosátka.

V případě, že by v nadcházejícím období došlo k dalšímu zhoršení stavu vody, k nedostatku vody nebo k ohrožení zásobování obyvatel pitnou vodou, nakládání s vodou bude vodoprávní úřad dále omezovat, nebo i zakazovat.

Převzato kompletně z webových stránek města Třebíč.

Upozornění a výzva ve formátu PDF ke stažení - zveřejněno 4. 8. 2018


KOMUNÁLNÍ VOLBY 2018

Ve dnech 5. a 6. října proběhnou volby do zastupitelstva obce.

Prosíme všechny, kteří by se chtěli aktivně podílet na dění v naší obci a byli zastupitelé naší obce, aby podali svou kandidátní listinu.

Kandidátní listina musí být řádně vyplněná a se všemi náležitostmi odevzdaná na registračním úřadu Městský úřad Třebíč, odbor vnitřní správy, Masarykovo náměstí 116/6 do 31. 7. 2018 16:00 vzor kandidátní listiny pro nezávislého kandidáta  zde ke stažení (KL nezávislý kandidát) povinnou přílohou je petice nezávislého kandidáta, kde je třeba mít alespoň 6 podpisů od občanů obce Nový Telečkov starších 18 let (počet podpisů je odvozen podle počtu obyvatel), pro sdružení nezávislých kandidátů je třeba mít minimální počet 8 podpisů.

zde ke stažení (petice sdružení nezávislých kandidátů, nezávislého kandidáta)

povinnou přílohou je rovněž prohlášení ohledně překážek volitelnosti   zde ke stažení (Prohlášení kandidáta)

vzor kandidátní listiny pro sdružení nezávislých kandidátů  zde ke stažení ( KL sdružení nezávislých kandidátů)

 

podrobné informace  zde ke stažení (Informace pro volební strany)

 

pracovníci obecního úřadu Nový Telečkov nabízí pomoc a můžete se na ně obrátit na tel. 702 006 436.

 

Dokumenty ke stažení v následujících odkazech:

Informace pro volební strany v rámci POU Třebíč

Kandidátní listina - nezávislý kandidát

Kandidátní listina - sdružení nezávislých kandidátů

Petice sdružení nezávislých kandidátů - nezávislého kandidáta

Prohlášení kandidáta

Vytištěné dokumenty jsou také k dispozici na Obecním úřadě.


Informace ke kontrolám kotlů

Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, je povinen zajistit jednou za dva roky provedení kontroly technického stavu a provozu zdroje odborně způsobilou osobou, přičemž první kontrola musí být provedena nejpozději do 31. prosince 2016 (podle § 17 odst. 1 písm. h) a § 41 odst. 15 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů).

V praxi to tedy znamená, že do konce roku 2016 si budou muset například domácnosti nechat zkontrolovat technický stav kotle, s nímž vytápějí svůj rodinný dům. Napřesrok totiž po nich mohou obecní úředníci chtít doklad, zda je kotel v pořádku. Pokud ho majitel nepředloží, může mu hrozit pokuta 20 000 Kč.

Upozorňujeme, že kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje provádí výhradně odborně způsobilá osoba proškolená výrobcem tohoto zdroje, která má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci provozu a údržbě, přičemž proškolování těchto odborně způsobilých osob provádí pod dohledem Hospodářské komory ČR a odbornou záštitou autorizovaného společenstva Asociace podniků topenářské techniky, která je začleněnou součástí Hospodářské komory ČR.

Fyzickým i právnickým osobám proto doporučujeme pro zajištění technické kontroly technického stavu a provozu kotle využít níže uvedený seznam odborně způsobilých osob. Ten je průběžně doplňován o nově proškolované osoby výrobci kotlů.

Každý provozovatel kotlů se může informovat o příslušném odborníkovi na odkaze:
http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php

Tento text byl kompletně převzat z webových stránek Asociace podniků topenářské techniky www.aptt.cz


 

Rozpisy stomatologické pohotovosti

Rozpis stomatologické pohotovosti na měsíc září 2018 ve formátu PDF naleznete ZDE nebo v sekci Lékaři na stránce Služby v obci a okolí.

Rozpis stomatologické pohotovosti na měsíc srpen 2018 ve formátu PDF naleznete ZDE nebo v sekci Lékaři na stránce Služby v obci a okolí.


 

TOPlist