Novinky a oznámení Obecního úřadu


Volby do Senátu Parlamentu ČR konané dne 5.10. – 6.10.2018

Výsledky hlasování - 2. kolo konané dne 12.10. - 13.10.2018

Obvod: 53 – Třebíč

Obec: Nový Telečkov

Výsledky hlasování – Obec Nový Telečkov – souhrnné informace
- Okrsky Voliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
% platných
hlasů
počet zprac. v %
1. kolo 1 1 100,00 92 41 44,57 41 41 100,00
2. kolo 1 1 100,00 92 26 28,26 26 26 100,00
Výsledky hlasování – Obec Nový Telečkov
Kandidát Volební
strana
Navrhující
strana
Politická
příslušnost
Počty hlasů % hlasů
číslo příjmení, jméno, tituly 1. kolo 2. kolo 1. kolo 2. kolo
1 Zíma Stanislav Ing. NK NK BEZPP 0 X 0,00 X
2 Kotek Vladimír Prim. MUDr. Ph.D., MBA Rozumní Rozumní ND 2 X 4,87 X
3 Dobešová Naděžda ČSSD ČSSD ČSSD 0 X 0,00 X
*4 Žáková Hana STAN STAN BEZPP 16 24 39,02 92,30
5 Šalomoun Michal JUDr. MgA. Ph.D. Piráti Piráti BEZPP 5 X 12,19 X
6 Dudíková Marie Mgr. KDU-ČSL KDU-ČSL KDU-ČSL 6 X 14,63 X
+7 Michálek Miroslav JUDr. LL.M. ANO ANO BEZPP 2 2 4,87 7,69
8 Nevoral Marek KSČM KSČM KSČM 6 X 14,63 X
9 Paul Petr JUDr. SPD SPD SPD 4 X 9,75 X

 

Volby do zastupitelstev obcí 05.10. - 06.10.2018

Výsledky voleb

Zastupitelstvo obce

Kraj: Kraj Vysočina

Okres: Třebíč

Obec: Nový Telečkov

Výsledky voleb – Obec Nový Telečkov
Kandidátní listina Hlasy Počet
kandidátů
Přepočtený
základ
dle počtu
kandidátů
Přepočtené %
platných hlasů
Počet
mandátů
Podíly
hlasů
číslo název abs. v %
1 Petra Večeřová 55 13,92 1 56,42 97,46 1 X
2 Martin Vostal 32 8,10 1 56,42 56,70 1 X
3 Pavel Zeman 26 6,58 1 56,42 46,07 0 X
4 Jaromír Jura 63 15,95 1 56,42 111,64 1 X
5 Hana Brabcová 50 12,66 1 56,42 88,60 1 X
6 Milan Teplý 52 13,16 1 56,42 92,15 1 X
7 Zdeňka Mezlíková 24 6,08 1 56,42 42,53 0 X
8 Vítězslav Brabec 42 10,63 1 56,42 74,43 1 X
9 Martin Sedláček 51 12,91 1 56,42 90,37 1 X

 

MUDr. Judita Skoumalová a MUDr. Milan Bušek oznamují

MUDr. Judita Skoumalová a MUDr. Milan Bušek oznamují, že od 11. 9. 2018 až do odvolání (cca 14 dní) nebudou ordinovat v Rudíkově. Důvodem je opravou vozovky vzniklá dopravní situace. V daných ordinačních hodinách oba lékaře najdete v ordinacích v Budišově.


Vody je málo, je potřeba s ní šetřit

Úmorná vedra a nedostatek dešťových srážek posledních týdnů donutila odbor životního prostředí Městského úřadu v Třebíči vydat výzvu ohledně dodržování vodního zákona a zakazuje odběr povrchové vody. Zároveň žádáme občany, aby do odvolání této situace neplýtvali zbytečně pitnou vodou.

voda

„Situace je zapříčiněná několikaletými deficity sněhových srážek v zimě a nedostatkem dešťů v jarních měsících. Stále není situace uspokojivá, došlo k nadměrnému poklesu hladin většiny vodních toků či dokonce k úplnému vyschnutí,“ vysvětlil důvody omezení vedoucí odboru životního prostředí Pavel Vosátka.

„Toto opatření vodoprávního úřadu znamená, že se nesmí čerpat voda z vodních toků a nádrží v celém okresu Třebíč. Žádáme tímto občany, aby nezalévali zahrady, hřiště ani trávníky, nenapouštěli vodu do zásobních nádrží ani bazénů, nemyli auta a obecně neplýtvali vodou pitnou, ani vodou z domovních studní,“ upozornil starosta města Pavel Janata.

Vodoprávní úřad bude v následujících týdnech provádět zvýšenou kontrolní činnost na všech vodních tocích a nádržích.

„Při nehospodárném nakládání s povrchovými vodami může docházet k ohrožování veřejného zájmu. To znamená, že může dojít k ohrožení vodních organismů, ryb i k ohrožení funkce vodního toku, vlivem kyslíkového deficitu,“ popsal Pavel Vosátka.

V případě, že by v nadcházejícím období došlo k dalšímu zhoršení stavu vody, k nedostatku vody nebo k ohrožení zásobování obyvatel pitnou vodou, nakládání s vodou bude vodoprávní úřad dále omezovat, nebo i zakazovat.

Převzato kompletně z webových stránek města Třebíč.

Upozornění a výzva ve formátu PDF ke stažení - zveřejněno 4. 8. 2018


Informace ke kontrolám kotlů

Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, je povinen zajistit jednou za dva roky provedení kontroly technického stavu a provozu zdroje odborně způsobilou osobou, přičemž první kontrola musí být provedena nejpozději do 31. prosince 2016 (podle § 17 odst. 1 písm. h) a § 41 odst. 15 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů).

V praxi to tedy znamená, že do konce roku 2016 si budou muset například domácnosti nechat zkontrolovat technický stav kotle, s nímž vytápějí svůj rodinný dům. Napřesrok totiž po nich mohou obecní úředníci chtít doklad, zda je kotel v pořádku. Pokud ho majitel nepředloží, může mu hrozit pokuta 20 000 Kč.

Upozorňujeme, že kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje provádí výhradně odborně způsobilá osoba proškolená výrobcem tohoto zdroje, která má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci provozu a údržbě, přičemž proškolování těchto odborně způsobilých osob provádí pod dohledem Hospodářské komory ČR a odbornou záštitou autorizovaného společenstva Asociace podniků topenářské techniky, která je začleněnou součástí Hospodářské komory ČR.

Fyzickým i právnickým osobám proto doporučujeme pro zajištění technické kontroly technického stavu a provozu kotle využít níže uvedený seznam odborně způsobilých osob. Ten je průběžně doplňován o nově proškolované osoby výrobci kotlů.

Každý provozovatel kotlů se může informovat o příslušném odborníkovi na odkaze:
http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php

Tento text byl kompletně převzat z webových stránek Asociace podniků topenářské techniky www.aptt.cz


 

Rozpisy stomatologické pohotovosti

Rozpis stomatologické pohotovosti na měsíc listopad 2018 ve formátu PDF naleznete ZDE nebo v sekci Lékaři na stránce Služby v obci a okolí.

Rozpis stomatologické pohotovosti na měsíc říjen 2018 ve formátu PDF naleznete ZDE nebo v sekci Lékaři na stránce Služby v obci a okolí.


 

TOPlist