Novinky a oznámení Obecního úřadu


MVDr. Jaroslav Chyba - terénní veterinární lékař

Ošetřuje zájmová a hospodářská zvířata, provádí preventivní činnost, vakcinace, terapie, chirurgické zákroky. Po předchozí e-mailové či telefonní domluvě provádí ošetření Vašich zvířat v pohodlí Vašeho domova.

Kontaktní informace:

Tel.: 734 305 398           E-mail: jarda.chyba@gmail.com

Adresa:

Hodov 9, 675 04 Hodov


Pohotovost v nemocnici je přestěhovaná

Ambulance Lékařské pohotovostní služby (LPS) pro dospělé v Nemocnici Třebíč byla z důvodu demolice pavilonu CH přestěhována.

Nově najdou zájemci pohotovost v přízemí pavilonu U (sídlí zde interna, neurologie, oční nebo LDN oddělení).

ordinační doba LPS pro dospělé:
pracovní dny       17.00 – 20.00 
víkendy a svátky   9.00 – 20.00


Oznámení o změně odborného lesního hospodáře


Úpravy ploch zeleně a výsadba alejí podél cest

Kliknutím na obrázek si můžete stáhnout dokument ve formátu PDF


 

Všímat si vodoměru se vyplatí

Pro plnou velikost klikněte na obrázek


 

Informace ke kontrolám kotlů

Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, je povinen zajistit jednou za dva roky provedení kontroly technického stavu a provozu zdroje odborně způsobilou osobou, přičemž první kontrola musí být provedena nejpozději do 31. prosince 2016 (podle § 17 odst. 1 písm. h) a § 41 odst. 15 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů).

V praxi to tedy znamená, že do konce roku 2016 si budou muset například domácnosti nechat zkontrolovat technický stav kotle, s nímž vytápějí svůj rodinný dům. Napřesrok totiž po nich mohou obecní úředníci chtít doklad, zda je kotel v pořádku. Pokud ho majitel nepředloží, může mu hrozit pokuta 20 000 Kč.

Upozorňujeme, že kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje provádí výhradně odborně způsobilá osoba proškolená výrobcem tohoto zdroje, která má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci provozu a údržbě, přičemž proškolování těchto odborně způsobilých osob provádí pod dohledem Hospodářské komory ČR a odbornou záštitou autorizovaného společenstva Asociace podniků topenářské techniky, která je začleněnou součástí Hospodářské komory ČR.

Fyzickým i právnickým osobám proto doporučujeme pro zajištění technické kontroly technického stavu a provozu kotle využít níže uvedený seznam odborně způsobilých osob. Ten je průběžně doplňován o nově proškolované osoby výrobci kotlů.

Každý provozovatel kotlů se může informovat o příslušném odborníkovi na odkaze:
http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php

Tento text byl kompletně převzat z webových stránek Asociace podniků topenářské techniky www.aptt.cz


 

Rozpisy stomatologické pohotovosti

Rozpis stomatologické pohotovosti na měsíc červenec 2018 ve formátu PDF naleznete ZDE nebo v sekci Lékaři na stránce Služby v obci a okolí.

Rozpis stomatologické pohotovosti na měsíc červen 2018 ve formátu PDF naleznete ZDE nebo v sekci Lékaři na stránce Služby v obci a okolí.


 

TOPlist