Záměr pronájmu pozemku

Obec Nový Telečkov zveřejňuje záměr pronájmu pozemku - zveřejněno elektronicky 18. 4. 2023

Nabídky na pronájem předkládejte písemně v zalepené obálce s popisem "Neotvírat" a označením " Pronájem pozemku", nejpozději do 4. 5. 2023. 

Detail nabídky naleznete zde >>