Rozpočty 2023

Schválený rozpočet

Schválený rozpočet na rok 2023 - zveřejněno elektronicky dne 8. 12 .2022 - schváleno dne
30. 11. 2022

Závazným ukazatelem pro rozpočet obce Nový Telečkov je paragraf.

Schválený střednědobý výhled rozpočtu

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 - 2024
         - zveřejněno elektronicky dne 30. 11. 2018

Návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2023 - zveřejněno elektronicky 14. 11. 2022

Závazným ukazatelem pro rozpočet obce Nový Telečkov je paragraf.

Schválená rozpočtová opatření

Schválené rozpočtové opatření č. 9 - rok 2022 - zveřejněno elektronicky 10. 1. 2023

Návrh závěrečného účtu

 

Schválený závěrečný účet

 

Pozvánky na zasedání zastupitelstva obce

Usnesní zastupitelstva obce