Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí týkající se uplatnění osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k) zákona o dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2022

Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí týkající se uplatnění osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k) zákona o dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2022 - Zveřejněno elektronicky 12 .1. 2022

 

UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY PLÁTCE DANĚ Z NEMOVITOSTI

POKUD VLASTNÍTE POZEMKY V KATEGORII OSTANÍ PLOCHA, NEPLODNÁ PŮDA A DOPOSUD JSTE JE VEDLI JAKO OSVOBOZENÉ OD POPLATKU DANĚ, JE NUTNÉ NYNÍ ZJISTIT, ZDA JSOU EVIDOVANÉ, ŽE MOHOU BÝT OSVOBOZENÉ, V OPAČNÉM PŘÍPADĚ JE TŘEBA PODAT DÍLČÍ DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ A TYTO POZEMKY PŘIDAT DO DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ DANĚ Z NEMOVITOSTI A ODEVZDAT NA FINANČNÍ ÚŘAD DO 31.1.2022.

BLIŽŠÍ INFORMACE NA OBECNÍM ÚŘADĚ NEBO FINANČNÍM ÚŘADĚ.

PŘÍPADNĚ VÁM POMŮŽEME I S VYPLNĚNÍM DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ 25.1.2022 OD 9:00 DO 17:00 NA OBECNÍM ÚŘADĚ NEBO PO TELEFONICKÉ DOMLUVĚ.

TEL. 739 924 971

Rozpočty 2022

Schválený rozpočet

Schválený rozpočet na rok 2022 - zveřejněno elektronicky dne 16. 12 .2021 - schváleno dne
14. 12. 2021

Schválený rozpočet na rok 2023 - zveřejněno elektronicky dne 8. 12 .2022 - schváleno dne
30. 11. 2022

Závazným ukazatelem pro rozpočet obce Nový Telečkov je paragraf.

Schválený střednědobý výhled rozpočtu

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 - 2024
         - zveřejněno elektronicky dne 30. 11. 2018

Návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2023 - zveřejněno elektronicky 14. 11. 2022

Návrh rozpočtu na rok 2022 - zveřejněno elektronicky 19. 11. 2021

Závazným ukazatelem pro rozpočet obce Nový Telečkov je paragraf.

Schválená rozpočtová opatření

Schválené rozpočtové opatření č. 8 / 2021 - zveřejněno elektronicky 5. 1. 2022

Schválené rozpočtové opatření č. 1 / 2022 - zveřejněno elektronicky 2. 4. 2022

Schválené rozpočtové opatření č. 2 / 2022 - zveřejněno elektronicky 6. 5. 2022

Schválené rozpočtové opatření č. 3 / 2022 - zveřejněno elektronicky 3. 6. 2022

Schválené rozpočtové opatření č. 4 / 2022 - zveřejněno elektronicky 11. 7. 2022

Schválené rozpočtové opatření č. 5 / 2022 - zveřejněno elektronicky 11. 9. 2022

Schválené rozpočtové opatření č. 6 / 2022 - zveřejněno elektronicky 7. 10. 2022

Schválené rozpočtové opatření č. 7 / 2022 - zveřejněno elektronicky 3. 11. 2022

Schválené rozpočtové opatření č. 8 / 2022 - zveřejněno elektronicky 12. 12. 2022

Návrh závěrečného účtu

Návrh Závěrečného účtu za rok 2021 - zveřejněno elektronicky 30. 5. 2022

Schválený závěrečný účet

Schválený Závěrečný účet za rok 2021 - zveřejněno elektronicky 17. 6. 2022