Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí týkající se uplatnění osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k) zákona o dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2022

Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí týkající se uplatnění osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k) zákona o dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2022 - Zveřejněno elektronicky 12 .1. 2022

 

UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY PLÁTCE DANĚ Z NEMOVITOSTI

POKUD VLASTNÍTE POZEMKY V KATEGORII OSTANÍ PLOCHA, NEPLODNÁ PŮDA A DOPOSUD JSTE JE VEDLI JAKO OSVOBOZENÉ OD POPLATKU DANĚ, JE NUTNÉ NYNÍ ZJISTIT, ZDA JSOU EVIDOVANÉ, ŽE MOHOU BÝT OSVOBOZENÉ, V OPAČNÉM PŘÍPADĚ JE TŘEBA PODAT DÍLČÍ DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ A TYTO POZEMKY PŘIDAT DO DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ DANĚ Z NEMOVITOSTI A ODEVZDAT NA FINANČNÍ ÚŘAD DO 31.1.2022.

BLIŽŠÍ INFORMACE NA OBECNÍM ÚŘADĚ NEBO FINANČNÍM ÚŘADĚ.

PŘÍPADNĚ VÁM POMŮŽEME I S VYPLNĚNÍM DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ 25.1.2022 OD 9:00 DO 17:00 NA OBECNÍM ÚŘADĚ NEBO PO TELEFONICKÉ DOMLUVĚ.

TEL. 739 924 971

Rozpočty 2022

Schválený rozpočet

Schválený rozpočet na rok 2022 - zveřejněno elektronicky dne 16. 12 .2021 - schváleno dne
14. 12. 2021

Závazným ukazatelem pro rozpočet obce Nový Telečkov je paragraf.

Schválený střednědobý výhled rozpočtu

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 - 2024
         - zveřejněno elektronicky dne 30. 11. 2018

Návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2022 - zveřejněno elektronicky 19. 11. 2021

Závazným ukazatelem pro rozpočet obce Nový Telečkov je paragraf.

Schválená rozpočtová opatření

Schválené rozpočtové opatření č. 8 / 2021 - zveřejněno elektronicky 5. 1. 2022

Návrh závěrečného účtu

Schválený závěrečný účet

Pozvánky na zasedání zastupitelstva obce

Usnesní zastupitelstva obce