Hlášení poruch - vodovody a kanalizace

Vodárenská akciová společnost divize Třebíč:

Pokud potřebujete nahlásit poruchu na vodovodech či kanalizacích v divizi Třebíč, použijte následující telefonní čísla nebo e-mailovou adresu. Na dispečinku je nepřetržitá služba - 24 hodin denně.

Telefon: 568 846 253, 603 804 288

e-mailová adresa: dispecink@vastr.cz

Vodárenský dispečink

Vodárenský dispečink divize Třebíč se nachází ve 2. patře správní budovy "B" VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., divize Třebíč. Jako základní činnost provádí monitorování a řízení všech významných vodárenských objektů ve správě divize (úpravny vody, vodojemy, čerpací stanice, čistírny odpadních vod atd.)

Kromě řízení vodárenských objektů dispečink dále zajišťuje:

 •       Opravy poruch a havárií
 •       Náhradní zásobování pitnou vodou
 •       Kontakt s pohotovostní službou
 •       Základní informace o provozovaných sítích (přístup na systém GIS)
 •       Veškerý kontakt se zákazníky v mimopracovní době

 

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Vodárenský dispečink
Kubišova 1172
674 11 T ř e b í č 
Tel.: 568 846 253, 603 804 288
E-mail: dispecink@vastr.cz

*Zdroj textu a informací – webové stránky Vodárenské akciové společnosti.

Firma ESKO-T spol. s r.o. zajišťující svoz odpadů

Společnost ESKO - T spol. s r.o. zajišťuje tyto služby:

Svoz komunálního odpadu

 • Přistavení, odvoz a odstraňování odpadů pomocí kontejnerů LIAZ a AVIA
 • Mobilní svoz problémových odpadů
 • Likvidaci nebezpečných odpadů
 • Zajištění svozu a likvidace tříděného odpadu (sklo, papír, plasty)
 • Provozování skládky TKO Petrůvky
 • Provozování sítě sběrných dvorů
 • Provozování třídící linky
 • Zpracování evidencí dle platné legislativy
 • Poradenskou činnost v oblasti nakládání s odpady
 • Prodej nádob na odpady (popelnic)

Předchozí text byl použit z webových stránek firmy ESKO-T spol. s r.o. http://www.esko-t.cz na těchto stránkách se také můžete dozvědět více o třídění odpadů a nakládání s odpady.

Občané Nového Telečkova můžou využít pro odkládání oběmnějších odpadů, které se nevejdou do kontejnerů v obci popřípadě jiných odpadů, na které kontejnery nemáme nebo se nepřistavují, kteréhokoliv sběrného dvora provozovaného společností ESKO-T spol. s r. o. po předložení identifikační karty se jménem označením obce a čarovým kódem.

Provozní dobu sběrných dvorů a kontaktní informace, včetně telefonního čísla na zelenou (bezplatnou) linku společnosti ESKO-T která je 800 100 879, najdete na http://www.esko-t.cz/oteviraci-doby-oteviraci-doby.html. Na této stránce rovněž najdete, jak postupovat při ztrátě nebo odcizení karty, sloužící k legitimaci obyvatele při ukládání odpadů do sběrných dvorů.

Pošta Rudíkov

Pošta Rudíkov sídlí na adrese Rudíkov č.p. 2, 675 05 Rudíkov

Poštovní směrovací číslo pošty je 675 05

Telefon na poštu: 568 878 155

Otevírací doba

Pondělí

8:00 - 10:15

14:15 - 15:00

 

Úterý

8:00 - 10:15

14:15 - 15:00

 

Středa

8:00 - 10:15

14:15 - 15:00

15:30 - 16:00

Čtvrek

8:00 - 10:15

14:15 - 15:00

 

Pátek

8:00 - 10:15

14:15 - 15:00

 

Pošta přijímá balíkové a listovní zásilky, peněžní poukázky a balíky „na poštu“.

Otevírací dobu rudíkovské pobočky pošty si ověříte na stránkách https://www.postaonline.cz/vyhledat-pobocku/-/postoffice/search/

 

Knihovna Rudíkov

Občné Nového Telečkova mohou využívat služeb knihovny v Rudíkově. Internetovou stránku knihovny naleznete na adrese: http://www.rudikov.cz/knihovna-rudikov/ která je podstránkou rudíkovských internetových stránek.

Kontaktní telefonní číslo je: 568 878 184 (je to rovněž číslo na Obecní úřad v Rudíkově), nebo můžete využít e-mailovou adresu: knihovna@rudikov.cz

Výpůjční doba knihovny je každou pracovní středu a pátek od 1700 do 1900 hodin