Ostatní služby


Hlášení poruch - vodovody a kanalizace:

Vodárenská akciová společnost divize Třebíč:

Pokud potřebujete nahlásit poruchu na vodovodech či kanalizacích v divizi Třebíč, použijte následující telefonní čísla nebo e-mailovou adresu. Na dispečinku je nepřetržitá služba - 24 hodin denně.

Telefon: 568 846 253, 603 804 288

e-mailová adresa: dispecink@vastr.cz

Vodárenský dispečink

Vodárenský dispečink divize Třebíč se nachází ve 2. patře správní budovy "B" VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., divize Třebíč. Jako základní činnost provádí monitorování a řízení všech významných vodárenských objektů ve správě divize (úpravny vody, vodojemy, čerpací stanice, čistírny odpadních vod atd.)

Kromě řízení vodárenských objektů dispečink dále zajišťuje:

·        Opravy poruch a havárií

·        Náhradní zásobování pitnou vodou

·        Kontakt s pohotovostní službou

·        Základní informace o provozovaných sítích (přístup na systém GIS)

·        Veškerý kontakt se zákazníky v mimopracovní době

 

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Vodárenský dispečink
Kubišova 1172
674 11 T ř e b í č 
Tel.: 568 846 253, 603 804 288
E-mail: dispecink@vastr.cz

*Zdroj textu a informací – webové stránky Vodárenské akciové společnosti.


Firma ESKO-T spol. s r.o. zajišťující svoz odpadů:

Společnost ESKO - T spol. s r.o. zajišťuje tyto služby:

Svoz komunálního odpadu

  • Přistavení, odvoz a odstraňování odpadů pomocí kontejnerů LIAZ a AVIA
  • Mobilní svoz problémových odpadů
  • Likvidaci nebezpečných odpadů
  • Zajištění svozu a likvidace tříděného odpadu (sklo, papír, plasty)
  • Prodej odpadových nádob - 110 l, 120 l = 820,- Kč, 240 l = 1075,- Kč, 1100 l = 8.610,-Kč
  • Provozování skládky TKO Petrůvky
  • Provozování sítě sběrných dvorů
  • Provozování třídící linky
  • Zpracování evidencí dle platné legislativy
  • Poradenskou činnost v oblasti nakládání s odpady

Předchozí text byl použit z webových stránek firmy ESKO-T spol. s r.o. http://www.esko-t.cz na těchto stránkách se také můžete dozvědět více o třídění odpadů a nakládání s odpady.

Občané Nového Telečkova můžou využít pro odkládání oběmnějších odpadů, které se nevejdou do kontejnerů v obci popřípadě jiných odpadů, na které kontejnery nemáme nebo se nepřistavují, kteréhokoliv sběrného dvora provozovaného společností ESKO-T spol. s r. o. po předložení identifikační karty se jménem označením obce a čarovým kódem viz obrázky níže.

Provozní dobu sběrných dvorů a kontaktní informace, včetně telefonního čísla na zelenou (bezplatnou) linku společnosti ESKO-T která je 800 100 879, najdete na http://www.esko-t.cz/oteviraci-doby-oteviraci-doby.html. Na této stránce rovněž najdete, jak postupovat při ztrátě nebo odcizení karty, sloužící k legitimaci obyvatele při ukládání odpadů do sběrných dvorů.

Provozní dobu sběrných dvorů na rok 2016 si můžete stáhnout kliknutím na obrázek.


Pošta Rudíkov:

Pošta Rudíkov sídlí na adrese Rudíkov č.p. 2, 675 05 Rudíkov

Poštovní směrovací číslo pošty je 675 05

Telefon na poštu: 568 878 155

Otevírací doba
Pondělí 8:00 - 10:15 14:15 - 15:00  
Úterý 8:00 - 10:15 14:15 - 15:00  
Středa 8:00 - 10:15 14:15 - 15:00 15:30 - 16:00
Čtvrek 8:00 - 10:15 14:15 - 15:00  
Pátek 8:00 - 10:15 14:15 - 15:00  

Pošta přijímá balíkové a listovní zásilky, peněžní poukázky a balíky „na poštu“.


 

Knihovna Rudíkov:

Občné Nového Telečkova mohou využívat služeb knihovny v Rudíkově. Internetovou stránku knihovny naleznete na adrese: http://www.rudikov.cz/knihovna-rudikov/ která je podstránkou rudíkovských internetových stránek.

Kontaktní telefonní číslo je: 568 878 184 (je to rovněž číslo na Obecní úřad v Rudíkově), nebo můžete využít e-mailovou adresu: knihovna@rudikov.cz

Výpůjční doba knihovny je každou pracovní středu a pátek od 1700 do 1900


 

TOPlist