Novinky a oznámení Obecního úřadu


MUDr. Milan Bušek oznamuje

MUDr. Milan Bušek oznamuje, že od 20. 11. 2017 nebude ze zdravotních důvodů ordinovat. Předpokládaná doba nepřítomnosti je do 24. 11. 2017. Zastupuje MUDr. Marcela Fialová na dětském středisku ve Vladislavi. V akutních případech lze využít odpolední ambulance na dětských střediscích v Třebíči – viz rozpis na dveřích čekárny , případně LSPP od 17 hodin v nemocnici.


 

Oznámení správce distribučních soustav

Kliknutím na obrázek si můžete stáhnout dokument ve formátu PDF


 

Úpravy ploch zeleně a výsadba alejí podél cest

Kliknutím na obrázek si můžete stáhnout dokument ve formátu PDF


 

Kvůli africkému moru prasat bude intenzivnější odstřel divočáků

Odbor životního prostředí Městského úřadu Třebíč upozorňuje občany na zvýšení intenzity lovu divokých prasat ve všech honitbách správního obvodu Třebíč.
 
 
Důvodem jsou mimořádná veterinární opatření, která mají zamezit šíření nebezpečné nákazy (afrického moru prasat) na území České republiky. Přísná opatření nařídila Státní veterinární správa.

Všichni uživatelé honiteb mají nařízen intenzívní celoroční lov prasete divokého, bez ohledu na věk a pohlaví. Odstřel bude probíhat v denních i nočních hodinách, lovcům je povoleno používat zdroje umělého osvětlení, zařízení pro osvětlení cíle atd.

Přestože jsou všichni lovci povinni přísně dodržovat veškerá pravidla bezpečného zacházení se střelnými zbraněmi, doporučujeme lidem dbát zvýšené opatrnosti při pohybu v přírodě a řídit se případnými pokyny osob, které lov prasat provádějí.

Zdroj textu - webové stránky Městského úřadu v Třebíči.


 

 

Šetřete vodou

Odbor životního prostředí Městského úřadu v Třebíči žádá všechny občany o dodržování vodního zákona. Nedostatek deštivých srážek z letošního jara i začátku léta zapříčinil pokles hladin vodních toků v celém správním území obce s rozšířenou působností Třebíč, některé toky dokonce vysychají.
 
 
„Toto opatření vodoprávního úřadu znamená, že se nesmí čerpat voda z vodních toků a nádrží. Žádáme tímto občany, aby nezalévali zahrady, hřiště ani trávníky, nenapouštěli vodu do zásobních nádrží ani bazénů, nemyli auta a obecně neplýtvali vodou pitnou, ani vodou z domovních studní,“ upozornil starosta města Pavel Janata.

Vodoprávní úřad bude v následujících týdnech provádět zvýšenou kontrolní činnost na všech vodních tocích a nádržích.

„Při nehospodárném nakládání s povrchovými vodami může docházet k ohrožování veřejného zájmu. To znamená, že může dojít k ohrožení vodních organismů, ryb i k ohrožení funkce vodního toku, vlivem kyslíkového deficitu,“ popsal další problém při nedostatku vody vedoucí odboru životního prostředí Pavel Vosátka.

V případě, že by v nadcházejícím období došlo k dalšímu zhoršení stavu vody, případně k nedostatku vody nebo k ohrožení zásobování obyvatel pitnou vodou, potom bude nakládání s vodou vodoprávní úřad dále omezovat, nebo i zakazovat.

Zdroj textu - webové stránky Městského úřadu v Třebíči.


 

 

Všímat si vodoměru se vyplatí

Pro plnou velikost klikněte na obrázek


 

Informace ke kontrolám kotlů

Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, je povinen zajistit jednou za dva roky provedení kontroly technického stavu a provozu zdroje odborně způsobilou osobou, přičemž první kontrola musí být provedena nejpozději do 31. prosince 2016 (podle § 17 odst. 1 písm. h) a § 41 odst. 15 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů).

V praxi to tedy znamená, že do konce roku 2016 si budou muset například domácnosti nechat zkontrolovat technický stav kotle, s nímž vytápějí svůj rodinný dům. Napřesrok totiž po nich mohou obecní úředníci chtít doklad, zda je kotel v pořádku. Pokud ho majitel nepředloží, může mu hrozit pokuta 20 000 Kč.

Upozorňujeme, že kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje provádí výhradně odborně způsobilá osoba proškolená výrobcem tohoto zdroje, která má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci provozu a údržbě, přičemž proškolování těchto odborně způsobilých osob provádí pod dohledem Hospodářské komory ČR a odbornou záštitou autorizovaného společenstva Asociace podniků topenářské techniky, která je začleněnou součástí Hospodářské komory ČR.

Fyzickým i právnickým osobám proto doporučujeme pro zajištění technické kontroly technického stavu a provozu kotle využít níže uvedený seznam odborně způsobilých osob. Ten je průběžně doplňován o nově proškolované osoby výrobci kotlů.

Každý provozovatel kotlů se může informovat o příslušném odborníkovi na odkaze:
http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php

Tento text byl kompletně převzat z webových stránek Asociace podniků topenářské techniky www.aptt.cz


 

Rozpisy stomatologické pohotovosti

Rozpis stomatologické pohotovosti na měsíc  listopad 2017 ve formátu PDF naleznete ZDE nebo v sekci Lékaři na stránce Služby v obci a okolí.

Rozpis stomatologické pohotovosti na měsíc prosinec 2017 ve formátu PDF naleznete ZDE nebo v sekci Lékaři na stránce Služby v obci a okolí.


 

TOPlist