Rok 2020


Vyhlášky a opatření obecné povahy v souvislosti se šířením koronavirové infekce COVID - 19

Jednotlivé dokumenty jsou dostupné ke stažení po kliknutí na jednotlivé odkazy

13. 3. 2020

Opatření obecné povahy Ministerstva vnitra - zveřejněno elektronicky 13. 3. 2020

Příloha k opatření obecné povahy Ministerstva vnitra - zveřejněno elektronicky 13. 3. 2020

Znovuzavedení hraničních kontrol - zveřejněno elektronicky 13. 3. 2020

Hraniční obce se státem - zveřejněno elektronicky 13. 3. 2020

Sbírka zákonů sb.0030/2020 - zveřejněno elektronicky 13. 3. 2020

Sbírka zákonů sb.031/20 - zveřejněno elektronicky 13. 3. 2020

Informace k nouzovému stavu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - zveřejněno elektronicky 13. 3. 2020

14. 3. 2020

Sbírka zákonů sb.032/20AK - zveřejněno elektronicky 14. 3. 2020

Sbírka zákonů sb.033/20AK - zveřejněno elektronicky 14. 3. 2020

Informace Ministerstva zemědělství - zveřejněno elektronicky 14. 3. 2020

Informace Ministerstva spravedlnosti - zveřejněno elektronicky 14. 3. 2020

Informace Ministerstva vnitra - zveřejněno elektronicky 14. 3. 2020

Opatření obecné povahy Ministerstva vnitra - zveřejněno elektronicky 14. 3. 2020

Příloha k OOP Ministerstva vnitra - zveřejněno elektronicky 14. 3. 2020

OOP Ministerstva vnitra - mimořádná opatření - zveřejněno elektronicky 14. 3. 2020

16. 3. 2020

Zápis z 1. zasedání Krizového štábu Kraje Vysočina č. 1/2020 – COVID 19

konaného dne 14. 3. 2020 - Zveřejněno elektronicky 16. 3. 2020

Opatření obecné povahy ke znovuzavedení hranic z 15. 3. 2020 - zveřejněno elektronicky 16. 3. 2020

Sbírka zákonů sb. 0034/2020 - zveřejněno elektronicky 16. 3. 2020

Sbírka zákonů sb. 0035/2020 - zveřejněno elektronicky 16. 3. 2020

18. 3. 2020

Sbírka zákonů sb. 037/20-ak - zveřejněno elektronicky 18. 3. 2020

Sbírka zákonů sb. 040/20 - zveřejněno elektronicky 18. 3. 2020

19. 3. 2020

Sbírka zákonů sb. 041/20 - zveřejněno elektronicky 19. 3. 2020

20. 3. 2020

Sbírka zákonů sb.042/20 - AK - zveřejněno elektronicky 20. 3. 2020

Mimořádné opatření - otevírací doby obchodů pro seniory - zveřejněno elektronicky 20. 3. 2020

25. 3. 2020

Sbírka zákonů sb. 045/20 - AK - zveřejněno elektronicky 25. 3. 2020

31. 3. 2020

Sbírka zákonů sb.046/20 - AK - zveřejněno elektronicky 31. 3. 2020

Sbírka zákonů sb.047/20 - AK - zveřejněno elektronicky 31. 3. 2020

Sbírka zákonů sb.048/20 - zveřejněno elektronicky 31. 3. 2020

2. 4. 2020

Sbírka zákonů sb.051/20 - AK - zveřejněno elektronicky 2. 4. 2020

Sbírka zákonů sb.052/20 - AK - zveřejněno elektronicky 2. 4. 2020

Sbírka zákonů sb.053/20 -AK - zveřejněno elektronicky 2. 4. 2020

Sbírka zákonů sb.054/20 - zveřejněno elektronicky 2. 4. 2020

Opatření obecné povahy - prodloužení hraničních kontrol - zveřejněno elektronicky 2. 4. 2020

 


 

!! NOUZOVÝ STAV !!

Veřejné vyhlášky


V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y


Městský úřad Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb, příslušný dle ust. § 124 odst.
1 a 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),
v souladu s ust. § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona o silničním provozu ke stanovení
místní a přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy, místních komunikacích a na
veřejně přístupných účelových komunikacích (dále jen „zdejší úřad“), po projednání
s dotčeným orgánem Policií ČR, KŔ policie Kraje Vysočina, územním odborem vnější služby,
dopravním inspektorátem Třebíč pod č.j. KRPJ-30887-1/ČJ-2020-161006 ze dne 10.3.2020
a v souladu s § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“) vydává
opatření obecné povahy, kterým se
stanoví
přechodná úprava provozu na silnicích č. II/360 (křiž. se sil.č. II/390 - hr.býv. okresu Třebíč),
II/390 (křiž. se sil.č. III/36056 - křiž. se sil.č. III/39017), III/36057( Rudíkov – křiž. s II/360),
III/36058 (křiž. s II/360 – Rudíkov), III/36056 ( křiž. s II/360 - křiž. s II/390), III/39013 (křiž.
s II/360 - křiž. s II/390), III/34910 (Vlčatín – křiž. s II/360), III/39014 (křiž. s II/390)

Celé znění vyhlášky ke stažení ZDE >>

Přílohy veřejné vyhlášky ke stažení ZDE >> Kanalizace Nárameč    Oslavička - Rudíkov

        - Zveřejněno elektronicky 12. 3. 2020

 

V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A

O P A T Ř E N Í   O B E C N É   P O V A HY

Městský úřad Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb, příslušný dle ust. § 124 odst.

1 a 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),

v souladu s ust. § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona o silničním provozu ke stanovení

místní a přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy, místních komunikacích a na

veřejně přístupných účelových komunikacích (dále jen „zdejší úřad“), po projednání

s dotčeným orgánem Policií ČR, KŔ policie Kraje Vysočina, územním odborem vnější služby,

dopravním inspektorátem Třebíč pod č.j. KRPJ-124770-1/ČJ-2019-161006DP-AUG ze dne

19.11.2019 a v souladu s § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“)

vydává opatření obecné povahy, kterým se stanoví přechodná úprava provozu na silnicích II. a III. třídy a místních komunikacích ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Třebíč

Příloha - pracovní místa ke stažení ZDE >>

        -    Zveřejněno elektronicky 30. 1. 2020

 


Rozpočty 2020

 

Schválený rozpočet

Schválený rozpočet na rok 2020 - zveřejněno elektronicky dne 18. 12 .2019 - schváleno dne
12. 12. 2019  č.u.  7/4/2019

Závazným ukazatelem pro rozpočet obce Nový Telečkov je paragraf.


Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

 


Schválený střednědobý výhled rozpočtu

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 - 2024
         - zveřejněno elektronicky dne 30. 11. 2018


Návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2020 - zveřejněno elektronicky 12. 11. 2019

Závazným ukazatelem pro rozpočet obce Nový Telečkov na je paragraf.


Schválené rozpočtové opatření

Schválené rozpočtové opatření č.1 2020 - zveřejněno elektronicky 10. 3. 2020


Návrh závěrečného účtu

Návrh závěrečného účtu obce pro rok 2019 - zveřejněno elektronicky 2. 3. 2020

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2019 - zveřejněno elektronicky 2. 3. 2020

Schválený závěrečný účet


TOPlist