Rok 2017


 

Valná hromada Mikroregionu Horácko

Pozvánka na valnou hromadu Mikroregionu Horácko

Inventura

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Rozpočet Mikroregionu Horácko

Střednědobý výhled rozpočtu Horácko

Zveřejněno elektronicky 23. 3. 2017

 

Horácko – ekologický mikroregion, Budišov 360, 675 03 Budišov

ZVEŘEJŇOVÁNÍ PODLE NOVELY ZÁKONA č. 250/2000 Sb., O ROZDPOČTOVÝCH PRAVIDLECH ÚZEMNÍCH ROZPOČTŮ

 

Schválený rozpočet Horácko – ekologický mikroregion na aktuální rok, schválený střednědobý výhled rozpočtu, schválená rozpočtová opatření, schválený závěrečný účet svazku a rozpočtové provizorium jsou nebo budou zveřejněny na webových stránkách Horácko – ekologický mikroregion na adrese:

 

http://www.horacko.cz/dokumenty/

 

Do listinné podoby výše uvedených dokumentů je možné nahlédnout v sídle ekologického mikroregionu Horácko, Budišov 360, 675 03 Budišov.

 


 

Zprávy Svazku obcí pro komunální služby pro rok 2017

Návrh rozpočtu Svazku obcí pro komunální služby pro rok 2017

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016

Závěrečný účet Svazku obcí pro komunální služby - 2016

Rozpočtový výhled do roku 2021 Svazku obcí pro komunální služby

    Zveřejněno elektronicky 23. 2. 2017

Zápis z Valné hromady Svazku obcí pro komunální služby - zveřejněno elektronicky 11. 4. 2017

Závěrečný účet za rok 2016 - zveřejněno elektronicky 11. 4. 2017

Oznámení Svazku obcí pro komunální služby

Svazek obcí pro komunální služby oznamuje, že dle novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je na internetových stránkách svazku uveřejněn schválený rozpočet, schválený střednědobý výhled rozpočtu, schválený závěrečný účet a schválená rozpočtová opatření. V elektronické podobě jsou dokumenty k nahlédnutí na následujícím odkazu:

http://www.svazek-sluzby.cz/dokumenty/

V listinné podobě jsou dokumenty k nahlédnutí v kanceláři v sídle Svazku obcí pro komunální služby, Hrotovická 232, Třebíč.

Zveřejněno elektronicky dne 4. 5. 2017


 

TOPlist